KALENDER AKADEMIK SEMESTER I (GANJIL) T.A. 2018/2019

 

PENJABARAN MATA KULIAH DAN BOBOT SEMESTER I (GANJIL) 2018/2019

 

JADWAL UTS DAN UAS SEMSTER I (GANJIL) T.A. 2018/2019

 

JADWAL PERKULIAHAN SEMSTER I T.A. 2018/2019 (SEBELUM UTS) T.A. 2018/2019

 

JADWAL PERKULIAHAN SEMSTER I T.A. 2018/2019 (SETELAH UTS) T.A. 2018/2019